torsdag 17. oktober 2013

Skottland: 3/4 har bånd til legemiddelindustrien blant dem som sitter i panel og utformer retningslinjer for behandling:

https://twitter.com/PeterDLROW/status/390373332228386816/photo/1

(Peter Gordon er en skotsk lege som har gått i dybden på uetikken innen legemiddelbransjen.)

Hvor stor er andelen i Norge med bånd til legemiddelindustrien blant dem som utformer retningslinjer for behandling i psykisk helsevern?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar