tirsdag 15. oktober 2013

Hvor er Psykologforeningens CRPD-engasjement?

Norsk Psykologforening ønsker psykolog-boom i kommunene. Det er bra. Jeg håper også at tilgangen på psykologhjelp skal bli tilstrekkelig. Men jeg er ikke enig i foreningens offisielle fokus på - og ønske om fortsatt sterkt standardisert retningslinjebehandling i psykisk helsevern - da dette i mine øyne går klart i strid med å jobbe for økt brukermedvirkning. Noe annet som skuffer meg ved foreningens offisielle profil er som følger:

- Fraværet av synlig engasjement for full ratifisering av CRPD - FNs konvensjon for rettigheter for mennesker med nedsatte funksjonsevner. *

- Fraværet av vilje til å fjerne Psykisk helsevernloven.

- Forsvaret av behandlingskriteriet - som jo i seg selv er et paradoks fra en forening som ønsker evidensbasert behandling.

Med andre ord: det skuffer meg at en så innflytelsesrik organisasjon som Norsk Psykologforening offisielt sett ikke synes å mene at menneskerettighetene bør gjelde på lik linje for mennesker med psykiske lidelser som for andre norske borgere. Og så tenker jeg at det umulig kan være slik at alle medlemmer i foreningen mener dette. Derfor savner jeg - og håper jeg - at mange flere psykologer framover tar mot til seg og står frem og taler for økt brukermedvirkning og aksept av ulike veier til bedring i psykisk helsevern,  for full ratifisering av CRPD - og med det likeverdig gjeldende menneskerettigheter for personer med psykiske lidelser, og sist men ikke minst: for fjerning av Psykisk helsevernloven. På sikt håper jeg også at Psykologforeningen offisielt vil gjøre det samme.


* Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg har dog vært tydeligere her (s.14, siste avsn.): http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9#/7a8992e9/14

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar