torsdag 28. november 2013

"Psykiatri utopi"

Et blogginnlegg av psykolog Eva Jacobsen, som åpner for idemydring for et bedre psykisk helsevern. Og der forfatteren også kommer opp med mange i mine øyne svært gode ideer selv:
http://dinpsykologonline.wordpress.com/2013/11/28/psykiatri-utopi/

torsdag 21. november 2013

Is Electroconvulsive Therapy (ECT) Effective?

By Phil Hickey, PhD

"ECT, or shock treatment as it’s sometimes called, is a controversial topic.  Adherents describe it as safe and effective; opponents condemn its use as damaging and ineffective.  But it is still widely used in the US and in other countries."

Link to the article:

http://www.madinamerica.com/2013/11/electroconvulsive-therapy-ect-effective/

søndag 10. november 2013

Piller og ansvarsfraskrivelse

Ansvarspulverisering i psykiatrien

Er helsedirektoratet og helsetilsynet mer opptatt av å dekke hverandres rygger enn å hjelpe pasientene?

Innlegg på Nrk Ytring av Espen Øwre: http://www.nrk.no/ytring/ansvarspulverisering-i-psykiatrien-1.11343827

onsdag 6. november 2013

ECT patient: 'I forgot mother died'

Helen Crane had ECT treatment in the 1990s. Here she talks to BBC Newsnight's Jim Reed about the devastating effects the treatment had on her memory:

http://www.bbc.co.uk/news/health-23434410?post_id=723571577_10151974506086578#_=_

Jeg skulle ønske...

Innspill i etterkant av Brennpunkt-dokumentaren "Bare en pille til"
(lenke i forrige innlegg) 

Jeg skulle ønske det fantes steder for alle som kjenner seg berørt av Brennpunkt-dokumentaren "Bare en pille til" å avreagere, få forståelse, bli møtt på sine smertefulle erfaringer fra psykiatrien. Men slik er det jo ikke. For det er jo i stor grad samme instanser som skal hjelpe mennesker med vonde erfaringer og traumer som begår disse overgrepene. Så er en heldig har en noen ute av boksen-tenkende personer / hjelpere i sin nærhet som forstår. Ellers er det bare å komme seg videre på egen hånd og håpe at en dag vil en få hjelp med både dette og det som var problemene i utgangspunktet.

Brennpunkt: Bare en pille til

"En livsglad, aktiv jente ble syk som 14 åring. Etter det gikk alt fryktelig galt. Foreldrene prøver å finne svar på hva som skjedde, og de forundrer seg over hvor mye medisiner jenta fikk fra ulike leger etter at hun ble 18 år. I kveldens Brennpunkt setter vi søkelyset på overmedisinering."

Lenke til dokumentaren her: http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11002013/05-11-2013

tirsdag 5. november 2013

Effekt av langvarig psykodynamisk terapi

Artikkel av psykolog Gunhild Rindahl Kolbotn. Psykologtidsskriftet Vol 50 nr.3 2013 - s. 260-262.

"Rask symptomlette forbindes med effektiv terapi, men ofte også med raskt tilbakefall og rehenvisning. Lang tids psykodynamisk terapi der en utforsker de ubevisste sidene som skaper symptomene, kan da være mer effektivt."

Hele artikkelen kan leses her:
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=317195&a=4
Perspektiver på Aftenposten-saken "Flere tiår med utredninger, men ingen løsning for kriminelle med «frikort»"
 
 
 
Mitt syn - som er ganske langt unna dagens realitet i Norge: Det medisinske prinsipp tåkelegger for tilregnelighetsspørsmålet. Det psykologiske prinsipp bør snarest innføres. Det bør også være slik at alle har rett til å ta sin straff/gjøre opp for seg når de har begått en forbrytelse, uavhengig av om de var tilregnelige eller ikke i gjerningsøyeblikket. Jeg er fullstendig uenig med Rosenqvist som ønsker økte muligheter til tvangsbehandling. Jeg mener tvert imot at Norge må forby tvangsbehandling, bl.a. i tråd med FNs torturrapportørs oppfordring og som konsekvens av ratifisert FN-konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatte funksjonsevner. Fengsler/sanksjonsinstitusjoner med god tilgang til frivillig psykisk helsehjelp er dog et alternativ. Mennesker med psykiske lidelser må snart bli behandlet som likeverdige borgere i det norske samfunnet.

Hva er psykoterapi?

Blogginnlegg på psykologforeningen.no av psykolog Mats Larssen:

http://www.psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/Fagblogger/Mats-Larssens-blogg/Hva-er-psykoterapi