tirsdag 30. september 2014

Hjelp på egne premisser

Liv Skree har egen erfaring som pasient under tvunget psykisk helsevern. Med et tillitsverv i brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO) ønsker hun sammen med flere organisasjoner medisinfrie behandlingstilbud ved alle helseforetak.

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/hjelp-paa-egne-premisser

tirsdag 9. september 2014

Du som aldri har erfart det: tenk om det var deg som opplevde grove menneskerettslige overgrep - med tvang - fra dem som skulle hjelpe.

Tenk om det var deg som opplevde at vedtakene om at disse overgrepene skulle fortsette ble fornyet - igjen og igjen - på ubestemt tid.

Tenk om det var deg som opplevde at uansett hva du sa av protester var det ingen som ville høre.

Hele din virkelighet var blitt omdefinert av dem som hadde makt over deg.

Ja til full ratifisering og implementering av CRPD i Norge.
Menneskerettighetene skal gjelde for alle.