tirsdag 30. september 2014

Hjelp på egne premisser

Liv Skree har egen erfaring som pasient under tvunget psykisk helsevern. Med et tillitsverv i brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO) ønsker hun sammen med flere organisasjoner medisinfrie behandlingstilbud ved alle helseforetak.

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/hjelp-paa-egne-premisser

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar