tirsdag 5. november 2013

Effekt av langvarig psykodynamisk terapi

Artikkel av psykolog Gunhild Rindahl Kolbotn. Psykologtidsskriftet Vol 50 nr.3 2013 - s. 260-262.

"Rask symptomlette forbindes med effektiv terapi, men ofte også med raskt tilbakefall og rehenvisning. Lang tids psykodynamisk terapi der en utforsker de ubevisste sidene som skaper symptomene, kan da være mer effektivt."

Hele artikkelen kan leses her:
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=317195&a=4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar