tirsdag 5. november 2013

Perspektiver på Aftenposten-saken "Flere tiår med utredninger, men ingen løsning for kriminelle med «frikort»"
 
 
 
Mitt syn - som er ganske langt unna dagens realitet i Norge: Det medisinske prinsipp tåkelegger for tilregnelighetsspørsmålet. Det psykologiske prinsipp bør snarest innføres. Det bør også være slik at alle har rett til å ta sin straff/gjøre opp for seg når de har begått en forbrytelse, uavhengig av om de var tilregnelige eller ikke i gjerningsøyeblikket. Jeg er fullstendig uenig med Rosenqvist som ønsker økte muligheter til tvangsbehandling. Jeg mener tvert imot at Norge må forby tvangsbehandling, bl.a. i tråd med FNs torturrapportørs oppfordring og som konsekvens av ratifisert FN-konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatte funksjonsevner. Fengsler/sanksjonsinstitusjoner med god tilgang til frivillig psykisk helsehjelp er dog et alternativ. Mennesker med psykiske lidelser må snart bli behandlet som likeverdige borgere i det norske samfunnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar