tirsdag 15. oktober 2013

Å forsvare det uforsvarlige

Det er fortsatt mange innflytelsesrike instanser i Norge som forsvarer Psykisk helsevernloven og psykiatrisk tvangsbehandling - dessverre. Idet en forsvarer dette:

- Hva tenkes det når en hører at FNs torturrapportør oppfordrer alle stater til å avskaffe psykiatrisk tvangsbehandling og også tvangsinnleggelser begrunnet i nedsatt funksjonsevne?

- Hva tenkes det om at tvang ikke kan dokumenteres å ha noen positiv behandlingseffekt?

- Hva tenkes det når en leser om skadelige og livsfarlige bivirkninger av antipsykotika og om mennesker som har fått sine liv ødelagt av tvangsbehandling?

- Hva tenkes det om all dokumentasjon på publikasjonsbias og forskningsjuks innen legemiddelbransjen?

- Hva tenkes det om at mange studier viser økt recoveryrate ved fravær av-og sterkt reduserte doser antipsykotika?

- Hva tenkes det om at Norge nettopp har ratifisert FN-konvensjonen for like rettigheter for mennesker med nedsatte funksjonsevner - og tillatt seg noen tolkningserklæringer som går i strid med konvensjonen?

Når det er så mange instanser i Norge som forsvarer dagens diskriminerende tvangslovverk og dermed trosser både menneskerettigheter og solide forskningsfunn; Hva handler da forsvaret av Psykisk helsevernloven egentlig om?


Kilder:

U.N. Rapporteur on Torture Calls for Ban on Forced Treatment
http://www.madinamerica.com/2013/03/u-n-rapporteur-on-torture-calls-for-ban-on-forced-treatment/

Antipsychotics - is it time to introduce patient choice? http://bjp.rcpsych.org/content/201/2/83.full
 
Reduction/Discontinuation of Antipsychotics Produces Higher Long-Term Recovery http://www.madinamerica.com/2013/07/antipsychotic-reductiondiscontinuation-produces-higher-long-term-recovery/

Vi må tenke om igjen om bruken av antipsykotisk medisin http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/vi-maa-tenke-om-igjen-om-bruken-av-antipsykotisk-medisin

BPS DCP Annual Conference 2012 - Tony Morrison "Cognitive behaviour therapy without antipsychotics: Is it effective across the continuum of psychotic disorders?" http://www.youtube.com/watch?v=CFudCx868uw

Kritisk til regjeringens tilleggserklæring (Om ratifiseringen av CRPD - FNs konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatte funksjonsevner) http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9#/7a8992e9/12

LDO: Høring - ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) http://www.ldo.no/no/ombudet/Ombud-Sunniva-Orstavik/Taler/Horing---ratifisering-av-FN-konvensjonen-om-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne-CRPD-Prop-106-S/

Vigtig bog om medicinalindustrien er skræmmende læsning http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2090033/vigtig-bog-om-medicinalindustrien-er-skraemmende-laesning/

Hva som gikk galt med evidensbasert medisin http://tidsskriftet.no/article/2944758/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar