mandag 21. oktober 2013

Lægevidenskaben udfordres i psykiatrien

"Psykiatrien har længe higet efter den somatiske lægevidenskabs anerkendelse og ressourcer, og psykologer har længe klaget over psykiatriens naturvidenskabelige metoder og patientsyn. Nu bliver kampen om psykiatriens mål og midler intensiveret, efter at politikerne har fået øje for feltet"

Les hele artikkelen her:
http://www.information.dk/475702

Det er mulig at Norsk Psykologforening tidligere har vært sterkt kritisk til naturvitenskapelig evidensimitasjon innen psykisk helsefeltet, til standardiserte retningslinjer og til den grad av definisjonsmakt som biomedisinsk diskurs har. Og jeg er åpen for at det er sterke krefter innad i foreningen som er svært kritiske til dette også i dag. Men sett utenfra må jeg si at jeg opplever foreningen bekymringsfullt veltilpasset status quo.

Jeg tenker at ønsket om forskningsmidler og anerkjennelse av psykisk helsefeltet som likeverdig somatikken er med på å styre studier og behandlingsmetoder inn på et naturvitenskapelig spor. Jeg savner mer mot innen psykisk helsefeltet til å åpne opp for annen og mer mangfoldig evidenstenkning enn den en ser i somatikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar