torsdag 24. oktober 2013

Psykisk helsevern som kunnskapsbasert system

Å ha et kunnskapsbasert system som lukker av for kunnskapens realitet - at den er høyst usikker - er ikke å ha et kunnskapsbasert system.

Med en redelig oppriktighet på kunnskapenes begrensninger tenker jeg at en kan utforme tryggere kunnskapsbaserte systemer. 

Med henblikk på psykisk helsevern mener jeg at dette systemet trenger å åpne opp for frie behandlingsvalg og gi rom for alternative- i tillegg til mer standard behandlingsformer - og vise respekt for alle dem som faktisk opplever at såkalt ikke evidensbasert behandling hjelper dem. Jeg mener med andre ord - at innenfor det kunnskapsbaserte systemet psykisk helsevern må det også være rom for "alternativ kunnskap".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar