torsdag 24. oktober 2013

Selektivt skadefokus

Legger ved lenke til en artikkel som etter mitt syn berører noe av kjernen i den ganske så fastlåste debatten om såkalt evidensbasert versus individuelt valgt hjelp ved psykiske lidelser. Jeg ville selv aldri valgt NLP, det passer meg ikke. Men jeg vet at for andre med alvorlige psykiske lidelser har nettopp NLP hjulpet dem. Ingen bør prakke coaching på noen. Mange ME-syke har jo også blitt anbefalt (ikke-evidensbasert) Lightning Therapy av leger og blitt dårligere. Elektrosjokk er ikke evidensbasert - det er en voldsom behandlingsform som påfører hjernen trauma. Likevel praktiseres det - med manglende registreringsrutiner - i ordinært psykisk helsevern overfor tungt deprimerte. I vedlagte artikkel argumenteres det imot NLP overfor mennesker med PTSD da flere har blitt suicidale av det. Bra at dette tas tak i. Men hvorfor lyttes det ikke mye mer og tas tak i de alvorlige skadene mange påføres av ordinær såkalt evidensbasert* psykisk helsehjelp da? Er det for eksempel mindre viktig at jeg ble suicidal og gjorde et alvorlig selvmordsforsøk pga bivirkninger av medisiner jeg ble tvangsbehandlet med innenfor gjeldende lovverk og retningslinjer, enn at andre blir suicidale av NLP - som befinner seg utenfor retningslinjene for PTSD? Er det for mange fagpersoner annerledes å forholde seg til rapporter om - og dokumenterte skader av dagens mainstream behandlingsregime enn til rapporter om - og dokumenterte skader av alternativ behandling?

Lenke til artikkelen: http://www.medicaldaily.com/neuro-linguistic-programming-unregulated-mental-health-therapy-may-make-patients-worse-suicidal

*At psykisk helsebehandling faller innenfor retningslinjene og kalles evidensbasert avhenger av mange faktorer, ikke minst av hva slags diskurser om psykiske lidelser som trender i tiden og med det hva slags type forskning som får midler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar