søndag 3. mai 2015

Om SUS-kampanjen mot en varslende erfaringskonsulent


Iblant samles brukerfeltet om saker, tross interorganisatoriske meningsforskjeller.* Saken om Målfrid J. Frahm Jensen er et eksempel på dette. Måten Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus har håndtert ubehaget ved å ha en ansatt med en sterk varslerstemme som attpåtil var engasjert som erfaringskonsulent, og altså hadde som jobb å skulle ivareta brukerperspektivet hos personer i en utsatt situasjon, er bare…stygt.

Det har altså blitt organisert en underskriftskampanje mot Frahm Jensen som har vært en viktig grunn til at hun nå har valgt å si opp sin stilling ved SUS. At SUS anvender svært mye tvang er en kjent sak, og det å ha en erfaringskonsulent ansatt som stadig påpeker dette både innad og også utad i media burde anses som en gave og et viktig påtrykk til endring, om en er reelt opptatt av brukermedvirkning og «brukeren i sentrum» som Bent Høie snakker om. Men neida, her har en valgt å gå bak varslerens rygg og sette i gang en underskriftskampanje mot henne i stedet. Det er høyst kritikkverdig.

Jeg er glad for oppmerksomheten saken nå får – både i Stavanger Aftenblad og fra ulike organisasjoner på sosiale medier, inkl Mental Helse. Og det hadde vært fint om saken ble løftet enda flere hakk, for denne utskvisingen av en erfaringskonsulent og varsler har en dobbelt talende kraft: at erfaringskonsulentene og brukerperspektivet fortsatt har en altfor marginal posisjon innenfor psykisk helsevern og at varslervernet i Norge som kjent fortsatt er alt for dårlig. 

-  Og så vil vi som kjemper for fjerning av hele den diskriminerende og menneskeretts-fiendtlige psykisk helsevernloven fortsette den kampen.* Selv er jeg medlem av brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO): http://www.wso.no/


Kilde:

Fikk kolleger mot seg etter avisoppslag - nå sier hun opp


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar