søndag 12. april 2015

Et komplekst traume


Et komplekst traume
Som kompliserer seg i nye komplekse forgreninger
næret av et sterkt fravær av anerkjennelse
av traumet som traume


Blikk som flakker - vender seg vekk
ord som raskest mulig vil over på annet
Det legges ikke til rette for dialog og forståelse,
for bearbeiding, oppgjør
Det sies ikke «unnskyld» - nei, nei
Det forsvares og tales for -
I eufemistiske vendinger

Flere kompliseringer flere forgreninger

«Vi bryter ikke menneskerettighetene»
Jo, dere gjør.
Dere gjør så det suser!
Ringer, forgreninger
Mer mer
Som rammer dem det rammer

Det er så på overtid
så veldig på overtid
å fjerne psykisk helsevernloven

Norge,
snart skal du eksamineres i din oppfølging av CRPD

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar