fredag 8. mai 2015

Forslag til kandidat til nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Stortingets presidentskap inviterer publikum til å foreslå kandidater til styret i den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter:

Her er mitt forslag som jeg har sendt til Stortinget:

Undertegnede foreslår en person som har sterk kompetanse på psykisk helsevernloven i lys av menneskerettigheter og FN-konvensjonen for like rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser. Personen har selv erfaring med å ha blitt utsatt for tvang i norsk psykisk helsevern.(1) Hen er utdannet jurist og har i flere år jobbet aktivt for ratifisering og implementering av CRPD i Norge. CRPD er som kjent nå ratifisert, men Norge har foreløpig begått noen tolkningserklæringer som undergraver flere sentrale punkter i selve konvensjonen.(2) Kandidaten jeg foreslår satt i Paulsrudutvalget som skulle vurdere fjerning av psykisk helsevernloven. Dessverre ble det flertall for å foreløpig beholde lovverket. Selv skrev hen dissens mot avgjørelsen. (3) Kandidaten jeg vil foreslå er i dag leder av fagutvalget for psykiatri og rettsvern i ICJ-Norge.(4)
Mitt forslag til kandidat til Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter er:
Hege Orefellen

Med vennlig hilsen
Anne Grethe Teien
Twitter: @agteien

1)
http://www.nrk.no/fordypning/psykiatri-tvang-kalles-frivillig-1.6282499

2)
http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9#/7a8992e9/12

3)
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-9/id647625/?docId=NOU201120110009000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=8

4)
http://icj.no/?page_id=20

Video: #CRPD13 sidemøte: 'CRPD Article 15: Its Potential To End Impunity For Torture In Psychiatry'
Fra 18:40: Innlegg av Hege Orefellen: https://vimeo.com/126536982

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar