lørdag 14. september 2013

Vedr Norment - Norsk senter for forskning på mentale lidelser

Jeg leste nettopp en artikkel i Aftenposten om forskning på schizofreni. Tittelen var "Risikogener kan utvikle schizofreni". (1) Artikkelen viste flere ganger til Norsk senter for forskning på mentale lidelser - Norment - et nytt "senter for fremragende forskning" ved UiO. (2)

Jeg er meget skeptisk til Norments sterke biomedisinske orientering: "Målsetningen er å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser, som regnes som en av de største gåter i moderne biomedisin". (3) Jeg mener det er meget snevert av et senter som skal forske på psykiske lidelser å anta et biomedisinsk gåte-utgangspunkt. Jeg mener ikke at kroppen ikke er med i den mentale helheten, men når en kaller det en biomedisinsk gåte...? F.eks, vedr forskning på antipsykotika: "Antipsykotisk medikasjon er effektive medikamenter ved schizofreni, og har de senere år også blitt tatt i bruk ved bipolar lidelse".(4) Så en erkjennelse av at medisinene ikke virker like bra på alle (signert!)  Og så: "Vi sikter mot å optimalisere antipsykotisk behandling ved å bidra til å øke ønskede effekter av medikasjon og redusere bivirkninger". (4) Jeg kan ikke se at dette er et nøytralt utgangspunkt for å forske på behandling av schizofreni. Så langt jeg kan tolke det, har Norment da allerede bestemt seg for at antipsykotisk medikasjon er en viktig behandlingsform å satse på for mennesker med schizofreni, også for fremtiden.

Betegnelsen `fremragende forskning` brukes om senteret Norment, men da synes jeg det er merkelig å prioritere dette smale schizofreni-gen-jakt-prosjektet så høyt. Dette er et prosjekt som ikke har båret bemerkelsesverdig mange nyttige frukter tross jakten har pågått i mange år. Det er helt fint at de som er spesialisert på slik type forskning fortsetter med det, jeg mener ikke at denne forskningen ikke kan ha sin verdi, men problemet er at det lille de finner får så overdimensjonerte konsekvenser innen psykisk helsevern. Mitt klare inntrykk er at Norment eksempelvis underkommuniserer funn som går på høy forekomst av tidligere traumer hos mennesker som utvikler psykoser/schizofreni og studier som har vist at mange har bedre recovery uten antipsykotika (5,6,7). Jeg tenker at makt og penger er involvert. Hva slags forskning får pengestøtte, hvilke måter å tenke om psykiske lidelser har høyest status i dag - hva er trendy, så å si. Norment ligger innunder Medisinsk fakultet. Og selv om de også skriver de vil trekke inn miljøfaktorer mht schizofreni, er det tydelige signaler på deres hjemmeside som tilsier at slike faktorer ligger i skyggen av et forhånds-antatt førstenivå: biomedisinen. Da er det nærliggende for meg å tenke at det er høy risiko for at forskningen vil komme til å bære preg av sterk medisinskfaglig bias. Siden forskningen som gjøres på Norment kan komme til å få stor påvirkning på psykisk helsevernfeltet framover, er denne risikoen noe som bør tas på alvor. Jeg håper Norment vil lytte til og ta konsekvenser av innspill fra brukerorganisasjoner og andre som ønsker andre typer tilnærminger og brukermedvirkning i forskningen på alvorlige psykiske lidelser, slik at mulighetene for reelt gode endringer i psykisk helsevern optimaliseres. 


Referanser:

1. "Risikogener kan utvikle schizofreni": http://www.aftenposten.no/viten/Risikogener-kan-utvikle-schizofreni-7308632.html#.UjQ1a9U4XIV

2. Norment - Norsk senter for forskning på mentale lidelser. Det medisinske fakultet. http://www.med.uio.no/norment/ 

3. "Målsetting" (Norment): http://www.med.uio.no/norment/om/om.html 

4.  "Antipsykotisk medisinering" (Norment): http://www.med.uio.no/norment/forskning/vi-forsker-pa/antipsykotisk-medisinering/index.html

5. High prevalence of childhood trauma in patients with schizophrenia spectrum and affective disorder. http://www.researchgate.net/publication/230696976_High_prevalence_of_childhood_trauma_in_patients_with_schizophrenia_spectrum_and_affective_disorder

6. Reduction/Discontinuation of Antipsychotics Produces Higher Long-Term Recovery http://www.madinamerica.com/2013/07/antipsychotic-reductiondiscontinuation-produces-higher-long-term-recovery/

7. Vi må tenke om igjen bruken av antipsykotisk medisin http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/vi-maa-tenke-om-igjen-om-bruken-av-antipsykotisk-medisin

Annet av relevans:

Can childhood abuse make you crazy? http://www.behaviorismandmentalhealth.com/2013/06/04/can-abuse-in-childhood-make-you-crazy/

The Comprehensive Open-Dialogue Approach in Western Lapland: II. Long-term stability of acute psychosis outcomes in advanced community care http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17522439.2011.595819#.UjQwZtU4XIV

Cognitive behavior therapy without antipsychotics (Tony Morrison) http://www.youtube.com/watch?v=CFudCx868uw

1 kommentar:

 1. Takk, Anne Grethe!
  Aktuelle artikler?
  Topor: Ikke forvent deg for mye av forskning
  http://www.rop.no/Artikler/Nasjonalt/ikke-forvent-deg-for-mye-av-forskning
  Nettside med mye interessant: http://www.jacquidillon.org/

  SvarSlett