tirsdag 10. september 2013

Skjevfordelt krav om dokumentasjon

Hvis det skulle forventes like stor grad av vitenskapelighet og nyanseringsevne av psyk-fagfolk som av brukere frimodige nok til å stå fram og mene noe om psykisk helsevern, undrer jeg på hvor mange fagfolk det ble igjen.

Ett av problemene er at selv om en legger fram god dokumentasjon for alle meninger en har, kan en likevel oppleve at forsvarere av dagens system som sitter på makten avfeier det hele uten å engang vise til tilsvarende god dokumentasjon.

Det nivå av dokumentasjon som kreves av dem som ønsker endring, bør de som forsvarer dagens system også kreve av seg selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar