lørdag 28. september 2013

LDO: Alvorlige menneskerettsutfordringer i Norge

"LDO anbefaler blant annet at myndighetene må sette i verk tiltak for å redusere bruken av tvang i psykiatrien og endre norsk lovverk slik at det er i tråd med konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne."

http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Featured-news/--Alvorlige-menneskerettsutfordringer-i-Norge/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar