torsdag 14. januar 2016

Nominerer herved Birgit Valla til psykologprisen

Info om psykologprisen (nominasjonsperioden er 1.11.2015 – 15.1. 2016): http://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/psykologprisen-2016Nominerer herved Birgit Valla til psykologprisen. Valla er leder ved Stangehjelpa i Hedmark (1). Hun har lenge vist et inntunet og respektfullt gehør for brukerfeltet og erfaringskunnskapen, og kommuniserer tydelig, godt og utadrettet mht hva hun anser at gode psykiske helsetjenester bør handle om (2). Hun har også skrevet boken «Videre. Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre» (3,4). Ved Stangehjelpa er mye av det hun er opptatt av realisert i praksis, og tilbakemeldingene fra brukerne er gode. Valla har tatt til orde imot pakkeforløp, og sier at Stangehjelpa vil dø under denne modellen (5). Jeg mener det de har fått til ved Stangehjelpa framstår som et klart bedre og mer brukerorientert alternativ enn politikernes diagnoseorienterte pakkemodell. Og jeg mener at Vallas engasjement, gode formidlingsevne og konkrete forslag mht mer brukerorienterte og hjelpende tjenester i psykisk helsevern til sammen gjør at Valla fortjener psykologprisen.
 
1) http://www.stange.kommune.no/category7997.html
2) http://www.napha.no/content/20408/Skifte-av-retning-innen-psykisk-helse
3) http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/Generell-psykologi/Videre
4) http://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/ekspertveldet-i-veien-for-effektiv-behandling
5) https://morgenbladet.no/2015/09/det-er-greit-ta-feil

Andre kilder: Egen hjertelig velkommen-vakt http://www.napha.no/content/20318/Egen-hjertelig-velkommen-vakt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar