onsdag 9. april 2014

Psykologforeningen og menneskerettigheter

Psykologforeningen skal nå delta i en høring i Geneve vedr Norge og menneskerettigheter, og skal blant annet komme inn på temaet tvang i psykiatrien. Men det er en sterk inkonsekvens her. På den ene side tar da PF offisielt rollen som en forening som er meget opptatt av menneskerettigheter og tvang. Samtidig forsvarer foreningen paradoksalt nok psykisk helsevernloven, som kolliderer med menneskerettighetene og FN-konvensjonen for like rettigheter til personer med psykososiale funksjonsnedsettelser. Min kommentar på Psykologforeningens Facebook-side: "Jeg synes det er på tide at Psykologforeningen tar et oppgjør med seg selv. Offisielt forsvarer foreningen fortsatt den diskriminerende psykisk helsevernloven som tilrettelegger for tortur og andre menneskerettsbrudd, og som strider mot FN-konvensjonen for like rettigheter til personer med psykososiale funksjonsnedsettelser.‪‎ #CRPD " Kanskje er gode endringer på gang i foreningen, men denne representasjonen under Geneve-høringen blir foreløpig å tale med to tunger. 

http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Aktuelt/Spoerres-om-tvang-av-FNs-menneskerettighetsraad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar