torsdag 8. august 2013

Tvangsparadokset mangler rettssikkerhetens paraply

Innlegg i Dagsavisens Nye Meninger 8.august 2013

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread280366/#post_280366

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar