torsdag 29. august 2013

Robert Whitaker i Oslo, 26.aug 2013.

Ingress: "Min oppgave som journalist og forfatter er å gjøre forskningen om langtidsvirkningen av antipsykotisk medisin kjent. Kan det være slik at medisinen i seg selv, over tid, utløser en kronisk psykose, slik forskningen antyder? Helsejournalisten Robert Whitaker, som har spesialisert seg på medisin og forskning, besøkte Norge for første gang denne uken."http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/vi-maa-tenke-om-igjen-om-bruken-av-antipsykotisk-medisin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar