onsdag 29. juni 2016

Se til CRPD, Høie

Innlegg av undertegnede på Dagsavisen Nye Meninger 29. juni 2016

Ingress: "Helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringen har lagt fram forslag til lovendringer som de mener vil gjøre det vanskeligere å bruke tvang i psykisk helsevesenet. Et utvalg er også nedsatt som skal gjøre en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. september 2018".

Hele innlegget kan leses her:  http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/se-til-crpd-h%C3%B8ie-1.746300

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar