fredag 12. juni 2015

I mellomtiden


Siden psykisk helsevernloven skaper en menneskeretts-brytende stat i staten (tvangspsykiatrien), burde det ideelt sett, fram til lovverket fjernes nasjonalt, kunne opprettes egne menneskeretts-/crpd-baserte psykisk hjelpetilbud, inkl traumehjelptilbud for psykiatriofre, der det er forbudt å anvende psykisk helsevernloven. Dette ville være fint for etisk bevisste hjelpere også, som av samvittighetsgrunner ikke kan stå inne for å jobbe innunder et lovverk der de pålegges å bryte menneskerettighetene / crpd. Det ville også fungere utad som en tydelig og hederlig protest mot dagens menneskeretts-og crpd-brytende lovverk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar