tirsdag 3. desember 2013

LDO: Diskriminerende tvang

"Helseminister Bent Høie forvalter et lovverk som gjør at norske helseinstitusjoner kan bryte menneskerettighetene. Derfor ber jeg regjeringen erstatte lov om psykisk helsevern med et ikke-diskriminerende regelverk, og rydde opp i diskriminerende tvangsbruk i psykiatrien."

Sunniva Ørstavik, Likestillings-og diskrimineringsombud

Les innlegget her:

http://www.ldo.no/no/ombudet/Fakta-om-Likestillings--og-diskrimineringsombudet/Ombud-Sunniva-Orstavik/SignertSunniva/Diskriminerende-tvang/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar